Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר אוגוסט
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 03/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.07
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - איסק מנחם 67.90 12052 3080 6 חיפה כרמל
2 ינקוביץ ציפי - ביגר כרמלה 56.10 23090 23012 4 טבעון - רקפת /חיפה כרמל
3 פרלמן אמנון - ספקטור משה 53.70 20980 18417 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 52.57 18665 15622 3 חיפה כרמל
5 טיבן אילנה - רמן נחום 52.50 923 18883 2 חיפה כרמל
6 כהן רבקה - ארי חנה 52.30 11391 18011 2 חיפה כרמל
7 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 47.33 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
8 סכנין חוה - שמחון מיכל 43.55 40948 19804   חיפה כרמל
9 כהן מרגרט - פזי נחמה 42.80 40941 8309   חיפה כרמל
10 ברקוביץ אריה - נביא יהודה 39.78 2502 15307   חיפה כרמל
11 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 39.47 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 59.94 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 59.88 5944 23768 4 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
3 קרפל רבקה - סבן אאידה 56.64 4126 11598 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 54.54 16088 16359 3 חיפה כרמל
5 בירמן יצחק - פורת דליה 53.64 20587 4142 2 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 47.13 19994 19995   חיפה כרמל
7 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 46.05 23264 23263   חיפה כרמל
8 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 45.00 14457 14599   חיפה כרמל
9 דנסקי ניצה - דוב שושנה 43.92 12350 7241   חיפה כרמל
10 סידי אראלה - בלום חנה 33.27 40943 41055   חיפה כרמל