Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר אוגוסט
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 17/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.07
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - איסק מנחם 62.93 12052 3080 6 חיפה כרמל
2 כהן רבקה - ארי חנה 62.00 11391 18011 4 חיפה כרמל
3 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 53.57 18665 15622 4 חיפה כרמל
4 פזי נחמה - וורמברנד עדנה 53.43 8309 14457 3 חיפה כרמל
5 ינקוביץ ציפי - ביגר כרמלה 50.72 23090 23012 2 טבעון - רקפת /חיפה כרמל
6 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 50.51 4137 40234 2 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
7 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 47.63 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 הילזנרד אנני - סבן אאידה 47.53 5598 11598   חיפה כרמל
9 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 45.37 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
10 גרינמן שמשון - קמפר ראובן 41.43 23268 17830   חיפה כרמל
11 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 35.15 20364 20365   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.93 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 62.04 5944 23768 4 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
3 סכנין חוה - שמחון מיכל 53.58 40948 19804 4 חיפה כרמל
4 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 52.25 22054 19927 3 חיפה כרמל
5 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 52.13 23264 23263 2 חיפה כרמל
6 נביא יהודה - נביא רות 49.48 15307 15308   חיפה כרמל
7 טייג יוסי - גוטליב ליפא 47.99 16088 16359   חיפה כרמל
7 בירמן יצחק - פורת דליה 47.99 20587 4142   חיפה כרמל/חיפה - הרץ
9 דנסקי ניצה - דוב שושנה 36.42 12350 7241   חיפה כרמל
10 סידי אראלה - בלום חנה 35.19 40943 41055   חיפה כרמל