Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר אוגוסט
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 24/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.43
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טיבן אילנה - רמן נחום 62.50 923 18883 7 חיפה כרמל
2 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 60.26 40234 6070 6 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
3 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 58.18 14457 14599 5 חיפה כרמל
4 לוי רוני - איסק מנחם 57.55 12052 3080 4 חיפה כרמל
5 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 51.62 19370 40869 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
6 כהן רבקה - ארי חנה 50.90 11391 18011 2 חיפה כרמל
7 דנסקי ניצה - דוב שושנה 46.33 12350 7241   חיפה כרמל
8 הילזנרד אנני - סבן אאידה 44.46 5598 11598   חיפה כרמל
9 ינקוביץ ציפי - ביגר כרמלה 41.28 23090 23012   טבעון - רקפת /חיפה כרמל
10 שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה 38.66 19927 21576   חיפה כרמל
11 כהן מרגרט - פזי נחמה 35.74 40941 8309   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - נביא יהודה 65.48 2502 15307 7 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 54.81 16088 16359 6 חיפה כרמל
3 באבד יצחק - סרבן דניאלה 54.67 11010 20552 5 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 53.62 5270 19052 4 חיפה כרמל
5 הבר שמעון - הולצמן זאב 52.31 5944 23768 3 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
6 מץ דליה - סכנין חוה 50.53 17803 40948 2 חיפה כרמל
7 בירמן יצחק - פורת דליה 45.00 20587 4142   חיפה כרמל/חיפה - הרץ
8 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 41.52 22054 16309   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 41.34 20364 20365   חיפה כרמל
10 סידי אראלה - בלום חנה 40.48 40943 41055   חיפה כרמל