Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר אוגוסט
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.43
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורת מרים - בלנק שרה 67.55 21564 40578 7 חיפה כרמל
2 מעוז דפנה - קביליו יצחק 65.05 19370 6070 6 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
3 טיבן אילנה - סמורזיק אביטל 61.75 923 16725 5 חיפה כרמל
4 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 55.71 14457 14599 4 חיפה כרמל
5 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 52.08 20733 17830 3 חיפה כרמל
6 פרלמן אמנון - ספקטור משה 48.77 20980 18417   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
7 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 48.61 18665 15622   חיפה כרמל
8 אברמוב ורדה - ארי חנה 42.29 22 18011   רעננה - ההגנה/חיפה כרמל
9 נחמיאס יוסף - ביגר כרמלה 41.85 40234 23012   חיפה כרמל
10 הילזנרד אנני - סבן אאידה 39.43 5598 11598   חיפה כרמל
11 לבנון חנה - קורן עינת 37.50 16309 20262   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 36.19 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 69.62 5944 23768 7 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
2 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 61.61 20152 5749 6 חיפה כרמל
3 נביא יהודה - נביא רות 56.40 15307 15308 5 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 54.56 5270 19052 4 חיפה כרמל
5 בירמן יצחק - פורת דליה 54.30 20587 4142 3 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
6 סכנין חוה - שמחון מיכל 49.74 40948 19804   חיפה כרמל
7 דנסקי ניצה - דוב שושנה 46.39 12350 7241   חיפה כרמל
8 אדלר אילנה - כהן מרגרט 44.71 1177 40941   חיפה כרמל
9 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 38.73 20364 20365   חיפה כרמל
10 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 37.59 22054 19927   חיפה כרמל
11 סידי אראלה - בלום חנה 36.18 40943 41055   חיפה כרמל