Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר אוגוסט
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 05/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.20
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד 78.57 4822 4648 6 עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
2 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 56.35 16725 10299 5 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 54.76 40234 4137 4 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
4 זומר קלריסה - גיא יהודית 50.00 18665 20054 3 חיפה כרמל
5 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 49.21 15908 2502   חיפה כרמל
6 דנסקי ניצה - דוב שושנה 47.22 12350 7241   חיפה כרמל
7 מטקלף גון - מילר סידני 46.43 42887 42888   לא חבר בהתאגדות
8 לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה 45.24 20156 23264   חיפה כרמל
9 פורת רבקה - רלה כהנא 41.27 14981 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 30.95 23425 21576   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נביא יהודה - נביא רות 67.86 15307 15308 6 חיפה כרמל
2 קרפל רבקה - לם גלינה 61.90 4126 1251 5 לא חבר בהתאגדות
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 61.51 5270 19052 4 חיפה כרמל
4 ברויז אברהם - רמן נחום 53.17 40433 18883 3 חיפה כרמל
5 שמחון מיכל - סכנין חוה 50.00 19804 40948 3 חיפה כרמל
6 שקולניק ליאורה - דנה חנה 46.03 19927 6754   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
7 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 42.86 43207 43206   חיפה כרמל
8 גיחון מלכה - אדלר אילנה 42.46 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
9 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 41.27 41317 41136   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
10 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 32.94 42439 24411   חיפה כרמל