Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר אוגוסט
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.63
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 61.11 17418 23090 7 חיפה כרמל/טבעון - רקפת
2 לוי רוני - בירמן יצחק 56.02 12052 20587 5 חיפה כרמל
3 מטקלף גון - מילר סידני 53.77 42887 42888 4 לא חבר בהתאגדות
4 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 53.57 40234 4137 3 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
5 הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד 52.91 4822 4648 3 עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
6 ביגר כרמלה - גני רותי 49.01 23012 23011   חיפה כרמל
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 46.56 18665 20054   חיפה כרמל
8 וייל טובה - מץ דליה 46.16 20153 17803   חיפה כרמל
9 גרינמן שמשון - קמפר ראובן 45.97 23268 17830   חיפה כרמל
10 פורת רבקה - רלה כהנא 33.33 14981 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 64.75 17014 19051 7 חיפה כרמל/קריות
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 58.40 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 52.92 15908 2502 4 חיפה כרמל
4 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 52.31 41317 41136 3 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
5 דוב שושנה - שאול רבקה 51.79 7241 7246 3 חיפה כרמל
6 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 47.01 43207 43206   חיפה כרמל
7 ברויז אברהם - רמן נחום 46.69 40433 18883   חיפה כרמל
8 גיחון מלכה - אדלר אילנה 43.39 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
9 דנה חנה - ברוך ארני 41.53 6754 20293   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - סכנין חוה 41.20 19804 40948   חיפה כרמל