Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר אוגוסט
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.21
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד 63.78 4822 4648 7 עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
2 זומר קלריסה - גיא יהודית 62.65 18665 20054 5 חיפה כרמל
3 פורטונה ארנון - לוי רוני 54.37 5150 12052 4 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 53.36 5598 1288 3 חיפה כרמל
5 פורת מרים - זהבי רות 47.61 21564 18919   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 מטקלף גון - מילר סידני 46.86 42887 42888   לא חבר בהתאגדות
7 ביגר כרמלה - גני רותי 43.65 23012 23011   חיפה כרמל
8 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 40.42 40234 4137   חיפה כרמל/חיפה - הרץ
9 ניר מרים - גאות אדוה 38.23 16493 40797   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 68.27 5270 19052 7 חיפה כרמל
2 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 57.84 15908 2502 5 חיפה כרמל
3 דוב שושנה - שאול רבקה 57.00 7241 7246 4 חיפה כרמל
4 ברויז אברהם - רמן נחום 52.02 40433 18883 3 חיפה כרמל
5 משיח רבקה - נביא רות 47.96 17806 15308   חיפה כרמל
6 גיחון מלכה - אדלר אילנה 47.01 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
7 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 42.53 43207 43206   חיפה כרמל
8 דנה חנה - ברוך ארני 42.50 6754 20293   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 שמחון מיכל - סכנין חוה 41.64 19804 40948   חיפה כרמל
10 צרטין יוסף - רלה כהנא 40.91 41343 22-0567   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות