Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחרות רביעי בוקר אוגוסט
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/08/21 סניף: אביבים מקדם: 8.07
מנהל תחרות: טרגן אברהם

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רוטנברג רות - אשכנזי אידה 66.37 6932 3853 8 ת"א - אביבים
2 שליו גל - לוי יעקב ז'אק 58.04 41690 41459 7 לא חבר בהתאגדות
3 הרשפט מיריי - ריגר בלה 57.44 7123 8910 5 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
4 בלס יהודית - פורת רמי 54.76 1187 55 4 ת"א - אביבים/רמת השרון
5 בכור גניה - בראון ליליאן 50.89 19092 18910 3 ת"א - אביבים
6 אלדד רפי - בירק בנימין 49.70 9627 3146   ת"א - אביבים
7 פלד עדה - סולב אילנה 43.45 41203 41319   ת"א - אביבים
8 טלבי טונה - מלכה סילביה 43.15 10694 16030   ת"א - אביבים
9 זילברברג רינה - פסקא עפרה 42.86 40940 11758   ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
10 רשף תמר - עמיר מרים 42.26 42729 42440   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
11 גינסברג נתליה - רובינוב אילנה 41.07 3339 17947   ת"א - אביבים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קייסר רעיה - זמיר אירית 59.52 20390 20763 8 ת"א - אביבים
2 ברט יורם - בלס רמי 59.23 14358 1188 7 ת"א - אביבים
3 ידידיה שושנה - בן דוד רבקה 58.93 3108 17687 5 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
4 הירשמן איריס - פרסול לילי 58.04 11817 19906 4 ת"א - אביבים
5 רוזנשטיין מלכה - עירשי טובה 55.65 5024 347 3 ת"א - אביבים
6 אורנשטיין לזר - זלוציבר נלו 51.49 16414 13894 3 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
7 בכר זנט - לב ארי טינה 48.81 6117 10969   ת"א - אביבים
8 בהר שרה - אביטל יעל 44.64 40370 41567   ת"א - אביבים
9 רשתי בתיה - אסף רותי 41.37 12407 12340   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
10 גלט אהרון - הלמן קרן 38.99 40141 9272   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
11 שליט נטע - פניגל רות 33.33 20757 19898   ת"א - אביבים