Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
יום שבת 8/21 יולק רשלץ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/08/21 סניף: ראשון לציון מקדם: 7.05
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - lan323 64.25 ROBOT lan323   לא חבר בהתאגדות
2 (רובוט) - אקרמן ראובן 62.97 ROBOT 3799 4 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
3 זנו מרים - הרדון עפרה 61.22 18233 14930 4 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
4 (רובוט) - חסין נטשה 57.67 ROBOT 19019 3 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
5 (רובוט) - אלעד רחל 57.03 ROBOT 3696 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
6 (רובוט) - שרון זמירה 55.72 ROBOT 19117 2 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
7 פטרושקה רועי - toto_ibd 53.92 9793 toto_ibd   עמק יזרעאל/ לא חבר בהתאגדות
8 (רובוט) - חומרי נחמה 53.42 ROBOT 40886 1 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
9 (רובוט) - מירון מאירה 53.14 ROBOT 21326 1 לא חבר בהתאגדות /ב"ש - חברי הנגב
10 (רובוט) - רוס חנה 52.97 ROBOT 3302 1 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 (רובוט) - שפנר מיכל 49.33 ROBOT 23720   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 SJ1234567 - אופנהיים נגה 48.06 SJ1234567 42058   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
13 (רובוט) - ליברמן ארנון 47.24 ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
14 הרדון ויליאם - ירדני יעל 46.50 17700 15266   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
15 (רובוט) - קופלביץ דולי 46.31 ROBOT 22490   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
16 KLGoebel - פרל גלינה 46.08 KLGoebel 17022   לא חבר בהתאגדות
17 (רובוט) - ציפין שמואל 42.89 ROBOT 24169   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
18 יולביץ שלומית - שקד חנה 42.22 40525 23327   נס ציונה
19 זומר אהרון - אבישר שוש 42.03 24413 18501   פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו
20 (רובוט) - נתן מיכה 41.22 ROBOT 12111   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
21 (רובוט) - פסרמן רחל 40.47 ROBOT 8580   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
22 רובין יצחק - גולדשטיין סולנג 37.97 3567 40695   ת"א - אביבים/ראשל"צ - מרכז ספורט