Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חום הקיץ - HANDICAP
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 08/08/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.95
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 79.24 3782 6825 10 קריות
2 הנר ארז - גורדון אושרה 58.33 9643 16378 8 קריות
3 שפיר רוחמה - שטרן ורד 56.58 19419 24290 7 קריות
4 גנזל יהודה - ארד יאיר 51.92 2663 14431 5 קריות
5 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 49.38 5335 5352   קריות
6 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 48.66 3497 8275   קריות
7 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 48.62 8193 13809   קריות
8 ארבל שמואל - לוי אבי 47.69 12060 5415   קריות
9 שניידר טובה - שניידר מיכאל 45.6 11949 4525   קריות
10 טישלר לאה - שיינר חנה 34.56 11950 15248   קריות
11 ניסר לאון - פואה דורית 29.22 772 11064   קריות