Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חום הקיץ
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 29/08/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.15
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 55.50 8193 13809 7 קריות
2 הורן אלי - ארזיל אתי 53.10 3782 6825 5 קריות
3 ארבל שמואל - הנר ארז 52.00 12060 9643 4 קריות
3 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 52.00 5440 787 4 קריות
5 שפיר רוחמה - שטרן ורד 48.80 19419 24290   קריות
6 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 48.50 3497 8275   קריות
7 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 39.00 24727 5090   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 58.83 5335 5352 7 קריות
2 ניסר לאון - פואה דורית 52.92 772 11064 5 קריות
3 גנזל יהודה - ארד יאיר 51.00 2663 14431 4 קריות
4 טישלר לאה - שיינר חנה 50.75 11950 15248 3 קריות
5 שניידר טובה - שניידר מיכאל 46.83 11949 4525   קריות
6 רמי - רבקה 39.67 23-1 23-2   לא חבר בהתאגדות