Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חום הקיץ
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 05/09/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 11.89
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארבל שמואל - לוי אבי 65.42 12060 5415 7 קריות
2 הורן אלי - ארזיל אתי 65.00 3782 6825 6 קריות
3 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 54.17 5440 787 4 קריות
4 שפיר רוחמה - שטרן ורד 52.08 19419 24290 4 קריות
5 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 50.42 8193 13809 3 קריות
6 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 31.67 24727 5090   קריות
7 ניסר לאון - פואה דורית 31.25 772 11064   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הנר ארז - גורדון אושרה 64.17 9643 16378 7 קריות
2 מאר ריבי - בר רבקה 63.75 11346 4002 6 קריות
3 שניידר טובה - שניידר מיכאל 50.83 11949 4525 4 קריות
4 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 47.50 40960 41118   לא חבר בהתאגדות
5 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 46.67 3497 8275   קריות
6 גנזל יהודה - ארד יאיר 39.17 2663 14431   קריות
7 רמי - רבקה 37.92 23-1 23-2   לא חבר בהתאגדות