Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חום הקיץ
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 26/09/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.00
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארבל שמואל - לוי אבי 66.67 12060 5415 10 קריות
2 הנר ארז - גורדון אושרה 63.02 9643 16378 8 קריות
3 הורן אלי - ארזיל אתי 60.12 3782 6825 7 קריות
3 שפיר רוחמה - שטרן ורד 60.12 19419 24290 7 קריות
5 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 50.00 5335 5352 4 קריות
6 מאר ריבי - בר רבקה 49.40 11346 4002   קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 47.02 3497 8275   קריות
8 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 43.45 8193 13809   קריות
9 שניידר טובה - שניידר מיכאל 41.15 11949 4525   קריות
10 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 39.29 24727 5090   קריות
11 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 31.77 5440 787   קריות