Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 14/09/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.86
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 67.78 40334 3698 6 חיפה כרמל
2 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 58.61 40234 6070 5 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
3 הילזנרד אנני - סבן אאידה 58.06 5598 11598 4 חיפה כרמל
4 כהן רבקה - ארי חנה 56.94 11391 18011 3 חיפה כרמל
5 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 53.89 14599 14457 2 חיפה כרמל
6 פורת מרים - בלנק שרה 48.06 21564 40578   חיפה כרמל
7 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 45.00 18665 15622   חיפה כרמל
8 כהן מרגרט - פזי נחמה 44.72 40941 8309   חיפה כרמל
9 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 39.72 23012 23090   חיפה כרמל
10 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 38.61 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
10 טיבן אילנה - רמן נחום 38.61 923 18883   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 63.06 16088 16359 6 חיפה כרמל
2 לוי רוני - איסק מנחם 62.50 12052 3080 5 חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.22 5270 19052 4 חיפה כרמל
4 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 50.83 16725 10299 3 חיפה כרמל
5 הבר שמעון - הולצמן זאב 47.78 5944 23768   חיפה כרמל
6 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 47.22 22054 19927   חיפה כרמל
7 שמחון מיכל - סכנין חוה 46.11 19804 40948   חיפה כרמל
7 לבנון חנה - קורן עינת 46.11 16309 20262   חיפה כרמל
9 סידי אראלה - בלום חנה 42.22 40943 41055   חיפה כרמל
10 דוב שושנה - דנסקי ניצה 41.67 7241 12350   חיפה כרמל
11 צרטין יוסף - רלה כהנא 40.28 41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות