Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 05/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.41
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - סבן אאידה 64.33 5598 11598 7 חיפה כרמל
2 זהבי רות - מועדון 57.76 18919 0 5 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 ברקוביץ אריה - נביא יהודה 54.94 2502 15307 4 חיפה כרמל
4 כהן רבקה - ארי חנה 54.00 11391 18011 3 חיפה כרמל
5 ביגר כרמלה - קביליו יצחק 53.90 23012 6070 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
6 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 52.89 16725 10299 2 חיפה כרמל
7 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 50.69 40871 40234 2 חיפה כרמל
8 פורת מרים - בלנק שרה 50.55 21564 40578 1 חיפה כרמל
9 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 47.02 14599 14457   חיפה כרמל
10 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 42.45 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
11 לוי רוני - איסק מנחם 41.56 12052 3080   חיפה כרמל
12 דוב שושנה - דנסקי ניצה 41.07 7241 12350   חיפה כרמל
13 פרלמן אמנון - ספקטור משה 39.47 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 75.80 5944 23768 7 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.89 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 56.75 16088 16359 4 חיפה כרמל
4 ברנט דוד - וייסמן דוד 56.46 40334 3698 3 חיפה כרמל
5 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 55.47 20152 5749 3 חיפה כרמל
6 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 54.36 23264 23263 2 חיפה כרמל
7 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 48.83 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 בירמן יצחק - פורת דליה 48.18 20587 4142   חיפה כרמל
9 שמחון מיכל - סכנין חוה 47.63 19804 40948   חיפה כרמל
10 לבנון חנה - קורן עינת 45.22 16309 20262   חיפה כרמל
11 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 27.97 22054 19927   חיפה כרמל
12 סידי אראלה - בלום חנה 21.74 40943 41055   חיפה כרמל