Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 12/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.50
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 67.01 40334 3698 5 חיפה כרמל
2 כהן רבקה - ארי חנה 60.36 11391 18011 4 חיפה כרמל
3 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 59.57 16725 10299 3 חיפה כרמל
4 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 51.82 40234 6070 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
5 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 49.28 18665 15622   חיפה כרמל
6 זהבי רות - אבידר אופליה 48.94 18919 18947   חיפה כרמל
7 הילזנרד אנני - סבן אאידה 48.56 5598 11598   חיפה כרמל
8 לבנון חנה - קורן עינת 46.98 16309 20262   חיפה כרמל
9 וורמברנד עדנה - יצחקוב איילה 45.95 14457 14459   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 פורת מרים - בלנק שרה 36.39 21564 40578   חיפה כרמל
11 פרלמן אמנון - ספקטור משה 34.09 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.56 5270 19052 5 חיפה כרמל
2 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 57.84 20152 5749 4 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 57.62 16088 16359 3 חיפה כרמל
4 הבר שמעון - הולצמן זאב 54.26 5944 23768 3 חיפה כרמל
5 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 52.19 41007 22-0613 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 51.98 41317 41136 2 חיפה כרמל
7 בירמן יצחק - פורת דליה 47.47 20587 4142   חיפה כרמל
8 דוב שושנה - דנסקי ניצה 42.84 7241 12350   חיפה כרמל
9 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 41.70 22054 19927   חיפה כרמל
10 סידי אראלה - בלום חנה 33.55 40943 41055   חיפה כרמל