Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 19/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.93
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 66.36 40334 3698 6 חיפה כרמל
2 פורת מרים - בלנק שרה 57.10 21564 40578 5 חיפה כרמל
3 צידון רבקה - זלצר אביבה 56.55 19373 24170 4 חיפה כרמל
4 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 55.28 16725 10299 3 חיפה כרמל
5 פרלמן אמנון - ספקטור משה 53.89 20980 18417 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
6 כהן רבקה - ארי חנה 49.28 11391 18011   חיפה כרמל
7 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 46.50 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
8 דוב שושנה - דנסקי ניצה 45.80 7241 12350   חיפה כרמל
9 הילזנרד אנני - סבן אאידה 44.82 5598 11598   חיפה כרמל
10 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 44.68 14599 14457   חיפה כרמל
11 שמחון מיכל - סכנין חוה 40.57 19804 40948   חיפה כרמל
12 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 39.06 40234 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 70.63 5944 23768 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 63.70 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 לוי רוני - איסק מנחם 60.77 12052 3080 4 חיפה כרמל
4 בירמן יצחק - פורת דליה 55.37 20587 4142 3 חיפה כרמל
5 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 52.62 23264 23263 2 חיפה כרמל
6 טייג יוסי - גוטליב ליפא 51.79 16088 16359 2 חיפה כרמל
7 ליברטל זקלין - רייס איילין 49.32 17962 41238   חיפה כרמל
8 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 37.59 22054 19927   חיפה כרמל
9 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 37.22 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 רטנר פיליס - רטנר דוד 36.05 14530 14538   חיפה כרמל
11 סידי אראלה - בלום חנה 35.96 40943 41055   חיפה כרמל