Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 26/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.17
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - סבן אאידה 73.01 5598 11598 6 חיפה כרמל
2 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 55.17 23012 23090 5 חיפה כרמל
3 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 53.04 14599 14457 4 חיפה כרמל
4 מעוז דפנה - מעוז בני 52.50 19370 22572 3 חיפה כרמל
5 זהבי רות - אבידר אופליה 51.17 18919 18947 2 חיפה כרמל
6 פרלמן אמנון - ספקטור משה 49.60 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
7 לוי רוני - נחמיאס יוסף 46.68 12052 40234   חיפה כרמל
8 פורת מרים - בלנק שרה 46.53 21564 40578   חיפה כרמל
9 באבד יצחק - סרבן דניאלה 46.49 11010 20552   חיפה כרמל
10 קמפר ראובן - שפירא בניהו 43.94 17830 17828   חיפה כרמל
11 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 43.79 20364 20365   חיפה כרמל
12 נביא רות - נביא יהודה 38.14 15308 15307   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 73.36 40334 3698 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 61.20 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 הבר שמעון - הולצמן זאב 56.63 5944 23768 4 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 56.27 16088 16359 3 חיפה כרמל
5 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 47.08 22054 19927   חיפה כרמל
6 בירמן יצחק - פורת דליה 46.33 20587 4142   חיפה כרמל
7 רטנר פיליס - רטנר דוד 43.91 14530 14538   חיפה כרמל
8 לבנון חנה - קורן עינת 42.91 16309 20262   חיפה כרמל
9 בשי סבינה - קפל אביגיל 41.89 7140 11707   לא חבר בהתאגדות
10 סידי אראלה - בלום חנה 40.67 40943 41055   חיפה כרמל
11 דוב שושנה - דנסקי ניצה 39.60 7241 12350   חיפה כרמל