Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום א אחה"צ ספטמבר אוקטובר
מושב 4 מתוך 9 תאריך: 10/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.63
מנהל תחרות: גל צבי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 לוי רסקין - דב מאירוביץ 60.67 22-0240 22-0242 לא חבר בהתאגדות
2 אדלמן יפה - לביא מרים 58.59 22-0598 20795 לא חבר בהתאגדות
3 ריבקינד רות - חורש שושנה 58.48 22-0171 20045 לא חבר בהתאגדות
4 אברהמי חנה - רקוביצקי דינה 57.51 40925 41265 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
5 זלינגר רות - פרידמן ליליאן 55.73 21743 22-3009 לא חבר בהתאגדות
6 יוסף צביקה - שושי וייס 47.37 22-0614 22-0460 לא חבר בהתאגדות
7 ריבקינד אברהם - ארן חביבה 37.67 22-0181 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון צביקה
8 מנדל שרונה - פורת רבקה 23.51 22-0617 14981 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 אנגלשטיין ישראל - בן דב פיזנטי עדנה 69.80 41602 19226 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 טסלר דליה - הוניג פנינה 62.15 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
3 לזר רחל - אגרט מריה 50.92 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
4 פינגלמן הלנה - מנצר רחל 50.73 22-0198 17122 לא חבר בהתאגדות
5 פרלמן דורית - ווינשטין ליאה 47.91 22-0610 40870 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 לזר שילה - עשת רונית 40.37 16339 4221 לא חבר בהתאגדות
7 רחמים זהבה - בלום חנה 27.31 20059 41055 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל