Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי ספטמבר בוקר
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 02/09/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.80
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - וייסמן דוד 63.97 2502 3698 6 חיפה כרמל
2 ביגר כרמלה - גני רותי 61.02 23012 23011 5 חיפה כרמל
3 מטקלף גון - מילר סידני 57.35 42887 42888 4 לא חבר בהתאגדות
4 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 55.38 40234 4137 3 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
5 זומר קלריסה - גיא יהודית 54.84 18665 20054 3 חיפה כרמל
6 מירקין לודמילה - קמה יעל 50.57 10299 19199 2 חיפה כרמל
7 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 50.45 17418 23090 2 חיפה כרמל/טבעון - רקפת
8 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 47.07 16725 18416   חיפה כרמל
9 גאות אדוה - ניר מרים 46.32 40797 16493   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
10 צרטין יוסף - רלה כהנא 41.63 41343 22-0567   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
11 פורת רבקה - ברוך ארני 41.46 14981 20293   חיפה כרמל
12 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 41.02 23425 21576   חיפה כרמל
13 פורת מרים - זהבי רות 37.21 21564 18919   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד 67.59 4822 4648 6 עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
2 רמן נחום - ברויז אברהם 56.54 18883 40433 5 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 55.80 5598 1288 4 חיפה כרמל
4 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 50.91 42439 24411 3 חיפה כרמל
5 דוב שושנה - שאול רבקה 50.87 7241 7246 3 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.19 5270 19052 2 חיפה כרמל
7 שמחון מיכל - סכנין חוה 48.73 19804 40948   חיפה כרמל
8 טופז דוד - לחמן מיכה 48.56 5142 1283   חיפה - הרץ/חיפה כרמל
9 משיח רבקה - נביא רות 47.81 17806 15308   חיפה כרמל
10 גיחון מלכה - אדלר אילנה 46.62 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
11 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 42.37 43207 43206   חיפה כרמל
12 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 35.00 22054 40925   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות