Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי ספטמבר בוקר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 09/09/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.56
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 63.10 40234 4137 6 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
2 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 58.33 5598 1288 5 חיפה כרמל
2 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 58.33 17418 23090 5 חיפה כרמל/טבעון - רקפת
4 מעוז דפנה - גני רותי 53.17 19370 23011 3 חיפה כרמל
5 גאות אדוה - ניר מרים 52.78 40797 16493 2 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
6 פורת מרים - זהבי רות 50.79 21564 18919 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 49.21 18665 20054   חיפה כרמל
8 מירקין לודמילה - קמה יעל 38.10 10299 19199   חיפה כרמל
9 צרטין יוסף - רלה כהנא 26.19 41343 22-0567   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 71.43 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 65.08 15908 2502 5 חיפה כרמל
3 רייס איילין - ליברטל זקלין 55.95 41238 17962 4 חיפה כרמל
4 משיח רבקה - נביא רות 52.78 17806 15308 3 חיפה כרמל
5 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 49.60 42439 24411   חיפה כרמל
6 דוב שושנה - שאול רבקה 48.41 7241 7246   חיפה כרמל
7 רמן נחום - ברויז אברהם 45.24 18883 40433   חיפה כרמל
8 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 41.27 43207 43206   חיפה כרמל
9 שמחון מיכל - סכנין חוה 20.24 19804 40948   חיפה כרמל