Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל חמישי בוקר ספטמבר
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 02/09/21 סניף: אביבים מקדם: 10.00
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 69.08 17615 20154 7 חיפה כרמל
2 אפל מאיר - אפל ליוי 66.21 22089 22088 5 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
3 קימל שרה - מזרח איתמר 63.57 17400 10813 4 חיפה כרמל/קריות
4 סף יעל - אלון הדסה 60.11 16743 7835 4 חדרה - קדימה/ת"א - אביבים
5 אליעז רות - ברנר מרים 58.94 22057 17765 3 חיפה כרמל
6 פרס דמיטרי - כרדי אברהם 57.41 24756 40383 2 ת"א - אביבים
7 גוראל נעמי - גוראל איתן 56.56 41017 17114   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
8 הראל אתי - בן שמחון אבי 55.70 19766 24816 2 רמת השרון/ת"א - אביבים
9 ויזל לילי - חריר אילנה 55.06 21043 14840 1 נתניה
10 ירוס מיכאל - בן נחום גילי 52.79 40706 17526 1 חיפה כרמל
11 אנדרמן דוריאן - ויסבוך לוציה 52.20 15338 8001 1 ת"א - אביבים/רמת השרון
12 קרמרמן רותי - גוברין אבי-ברטי 51.27 20362 42144 1 רעננה - ההגנה/ת"א - אביבים
13 שטאובר אריה - אלקבץ אהרן 51.22 22530 19218 1 נס ציונה/ת"א - אביבים
14 גרשון עודד - בר יוסף עקיבא 50.36 8104 22055 1 חיפה כרמל
15 באן דוד - בנזראי לולה 49.21 10126 1445   ת"א - אביבים/רמת השרון
16 מור אהוד - גזית גלי 49.15 40709 40227   חיפה כרמל/נהריה
17 פרקש רות - ברב בנימין 49.08 5305 664   כפר סבא/קריות
18 בן יוסף הדרה - בנטור אסתר 47.93 18015 17813   חיפה כרמל
19 עפרון פרנסין - בהירי תמר 44.72 14774 14148   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
20 זוסמן הדסה - אורון רות 43.84 17050 18699   פ"ת - אם המושבות/חיפה כרמל
21 סגל שרה - אבני צבי 43.74 17420 41211   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
22 בכר יוסי - כץ זאנה 42.03 722 15094   נהריה/ת"א - אביבים
23 פרידמן רונית - לויט שושנה 41.60 18519 3548   ת"א - אביבים
24 זופניק שושי - אלקבץ שלי 41.52 41703 9510   ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
25 אלזם מרי - (רובוט) 39.14 41938 ROBOT   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
26 מרמלשטיין עליזה - קרסטניטצקי שולמית 36.82 41137 41315   חיפה כרמל/רמת השרון
27 לביא נירה - צווייג יחזקאל 35.96 14641 13700   ת"א - אביבים
28 קליקה אריה - זכריה נעמי 35.54 42599 8416   הרצליה - פיתוח/ת"א - אביבים