Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר ספטמבר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/09/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.10
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סמורזיק אביטל - משיח רבקה 65.33 16725 17806 6 חיפה כרמל
2 שפירא בניהו - קמפר ראובן 59.98 17828 17830 5 חיפה כרמל
3 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 57.62 14457 14599 4 חיפה כרמל
4 טיבן אילנה - קפלן הילדה 56.86 923 10776 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
5 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 55.42 5598 5635 2 חיפה כרמל
6 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 54.29 15824 15622 2 חיפה כרמל
7 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 53.67 11069 8174 2 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
8 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 49.28 40234 40871   חיפה כרמל
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.61 19234 8309   חיפה כרמל
10 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 44.89 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
11 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 38.46 40532 14171   חיפה כרמל
12 זבירין אילנה - שיקלר רחל 37.04 15743 41020   חיפה כרמל
13 גני רותי - אורון רות 33.80 23011 18699   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דנסקי ניצה - ברקוביץ אריה 64.10 12350 2502 6 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 60.28 16088 16359 5 חיפה כרמל
3 ליברטל זקלין - רייס איילין 57.28 17962 41238 4 חיפה כרמל
4 לוי סיגלית - לירון נולי 55.52 8196 21199 3 חיפה כרמל
5 רמן נחום - ברויז אברהם 52.19 18883 40433 2 חיפה כרמל
6 דוב שושנה - שאול רבקה 51.76 7241 7246 2 חיפה כרמל
7 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 51.11 22054 16309 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 דה הונד יוסי - שפר לאה 45.37 19994 19995   חיפה כרמל
9 רטנר פיליס - רטנר דוד 45.12 14530 14538   לא חבר בהתאגדות
10 צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה 43.83 41343 42368   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
11 דנה חנה - ברוך ארני 41.67 6754 20293   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 גרינברג רונית - שמחון מיכל 31.76 15533 19804   חיפה כרמל