Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
רמת אלון יום שני ספטמבר-אוקטובר דני
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 04/10/21 סניף: רמת אלון מקדם: 4.13
מנהל תחרות: לביאנו דן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שני דליה - כהן מלכה 62.63 16310 20072 5 חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
2 קלט דיצה - פזי זהבה 57.68 18241 17975 4 חיפה - רמת אלון
3 ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה 55.30 7422 22830 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
4 בן אריה חנה - בן אריה יעקב 53.70 806 807 3 חיפה - רמת אלון צביקה
5 פרלמן אמנון - הוד מורי 53.23 20980 20266 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
6 פלדהמר משה - פלדהמר צילה 53.13 11442 11443 2 לא חבר בהתאגדות
7 כרמל טובה - כרמל מרים 52.20 13319 13320 1 חיפה - רמת אלון
8 מנדלסון ברכה - מרקביץ יפה 48.75 4116 22961   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
9 אליאס ורה - קויטנר מאיה 42.00 4956 14455   חיפה - רמת אלון
10 שמש רינה - פיינגולד חנה 41.16 21079 13780   חיפה - רמת אלון צביקה
11 אבן גבי - כהן מזל 40.80 18797 40961   חיפה - רמת אלון
12 לודין חנה - מגן בתיה 40.33 15545 40927   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בר עוז מירה - בר עוז שמואל 59.77 20982 20983 5 חיפה - רמת אלון
2 ישראלי שרה - וינצברג סימונה 58.34 24389 5265 4 חיפה - רמת אלון
3 קלז שוש - דבי אהרון טובה 55.91 17934 24635 3 חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
4 גיחון מלכה - דוהן לאה 55.89 20261 41226 3 חיפה - רמת אלון
5 ברוך ארני - לביאנו דן 50.64 20293 3489 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
6 איסלר אלכסנדר - קייט אלן 49.27 19814 41789   חיפה - רמת אלון
7 זינגר ללה - גרנות מוריה 47.86 12392 4893   חיפה - רמת אלון
8 רזניקוב ראיסה - זילבר טטיאנה 44.82 23644 40898   חיפה - רמת אלון
9 איסלר נילי - שפריר חוה 44.43 23269 42285   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
10 שוורץ שרה - רונן אילנה 41.80 40930 41180   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
11 גרינברג משה - מיכאל נפתלי 41.27 41127 42755   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה