Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
רמת אלון יום שני ספטמבר-אוקטובר דני
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 18/10/21 סניף: רמת אלון מקדם: 3.33
מנהל תחרות: לביאנו דן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קלז שוש - דבי אהרון טובה 60.32 17934 24635 4 חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
2 מנדלסון ברכה - מרקביץ יפה 59.13 4116 22961 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
3 פרלמן אמנון - הוד מורי 56.35 20980 20266 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
4 כרמל טובה - כרמל מרים 55.95 13319 13320 2 חיפה - רמת אלון
5 פיבין שושנה - פרובלר יששכר 55.16 17662 40926 1 חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
6 ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה 47.62 7422 22830   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
7 פלדהמר משה - פלדהמר צילה 44.84 11442 11443   לא חבר בהתאגדות
8 בן אריה חנה - בן אריה יעקב 41.27 806 807   חיפה - רמת אלון צביקה
9 שמש רינה - פיינגולד חנה 40.87 21079 13780   חיפה - רמת אלון צביקה
10 אבן גבי - כהן מזל 38.49 18797 40961   חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גיחון מלכה - דוהן לאה 66.27 20261 41226 4 חיפה - רמת אלון
2 רזניקוב ראיסה - זילבר טטיאנה 59.52 23644 40898 3 חיפה - רמת אלון
3 בר עוז מירה - בר עוז שמואל 58.33 20982 20983 2 חיפה - רמת אלון
4 ברוך ארני - יוסקוביץ פסח 52.38 20293 41070 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
5 איסלר אלכסנדר - קייט אלן 48.41 19814 41789   חיפה - רמת אלון
6 כץ אורה - שוורץ שרה 47.22 43073 40930   חיפה - רמת אלון
7 לודין חנה - מגן בתיה 46.83 15545 40927   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
8 רונן אילנה - צוקרמן אילנה 42.06 41180 49-340   לא חבר בהתאגדות
9 איסלר נילי - שפריר חוה 40.48 23269 42285   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
10 וייס אורי - שטרית לבנה 38.49 19361 42192   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון