Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
רמת אלון יום שני ספטמבר-אוקטובר דני
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 25/10/21 סניף: רמת אלון מקדם: 3.82
מנהל תחרות: לביאנו דן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זינגר ללה - גרנות מוריה 62.95 12392 4893 5 חיפה - רמת אלון
2 שמש רינה - פיינגולד חנה 62.50 21079 13780 4 חיפה - רמת אלון צביקה
3 מנדלסון ברכה - מרקביץ יפה 61.36 4116 22961 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
4 ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה 59.09 7422 22830 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
5 קביליו יצחק - פרלמן אמנון 58.86 6070 20980 2 חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
6 לודין חנה - מגן בתיה 49.09 15545 40927   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
7 פיבין שושנה - פרובלר יששכר 47.73 17662 40926   חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
8 אבן גבי - כהן מזל 47.05 18797 40961   חיפה - רמת אלון
9 כרמל טובה - כרמל מרים 39.55 13319 13320   חיפה - רמת אלון
10 בן אריה חנה - בן אריה יעקב 39.32 806 807   חיפה - רמת אלון צביקה
11 וייס אורי - שטרית לבנה 22.50 19361 42192   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 איסלר אלכסנדר - קייט אלן 65.00 19814 41789 5 חיפה - רמת אלון
2 פלדהמר משה - פלדהמר צילה 59.09 11442 11443 4 לא חבר בהתאגדות
3 רזניקוב ראיסה - זילבר טטיאנה 55.00 23644 40898 3 חיפה - רמת אלון
4 כץ אורה - שוורץ שרה 53.41 43073 40930 2 חיפה - רמת אלון
5 בר עוז מירה - בר עוז שמואל 53.18 20982 20983 2 חיפה - רמת אלון
6 קלז שוש - דבי אהרון טובה 48.86 17934 24635   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
7 דוהן לאה - מצגר אילנה 45.23 41226 9990   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
8 גרינברג משה - מיכאל נפתלי 44.32 41127 42755   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
9 ברוך ארני - יוסקוביץ פסח 43.86 20293 41070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
10 קויטנר מאיה - רונן אילנה 43.41 14455 41180   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
11 איסלר נילי - שפריר חוה 38.64 23269 42285   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות