Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ראשון בוקר
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 03/10/21 סניף: אביבים מקדם: 9.14
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - לביא נירה 64.13 ROBOT 14641 10 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
2 (רובוט) - מאיר יורי 62.92 ROBOT 13003 8 לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
3 (רובוט) - גלט אהרון 61.96 ROBOT 40141 6 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
4 eylon08 - קופמן שרה 61.59 eylon08 15635   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
5 בן יהודה יהודית - פרקש רות 61.11 2218 5305 4 כרמיאל/כפר סבא
6 אלון משה - גוראל איתן 59.18 42934 17114 4 ת"א - האקדמיה לברידג'
6 (רובוט) - סף יעל 59.18 ROBOT 16743 4 לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
8 (רובוט) - קס דניאל 58.21 ROBOT 248 3 לא חבר בהתאגדות
9 טורבוביץ ציפי - אוסדצ'י-קפלן אורנה 57.13 17764 17014 3 חיפה כרמל
10 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 57.00 ROBOT 40533 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 (רובוט) - עמיר מירה 56.88 ROBOT 2508 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
12 (רובוט) - בוימל דבורה 56.16 ROBOT 13904 2 לא חבר בהתאגדות /קריות
13 ברגר לאה - ליבר בתיה 55.80 20247 20248 2 לא חבר בהתאגדות
14 גולדורגר חנה - שיף סמדר 55.68 12098 41358 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
15 sinhasurat - מילנר חיה 54.11 sinhasurat 9800   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
16 (רובוט) - קרמרמן רותי 53.86 ROBOT 20362 1 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
16 גרוס ריצארד - גוברין אבי-ברטי 53.86 41601 42144 1 חיפה כרמל/ת"א - אביבים
18 (רובוט) - כץ זאנה 53.26 ROBOT 15094 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
19 (רובוט) - הלמן קרן 52.90 ROBOT 9272 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
20 (רובוט) - שרון אביגדור 52.54 ROBOT 581 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
21 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 52.29 17615 20154 1 חיפה כרמל
22 (רובוט) - גקמן לילית 52.05 ROBOT 11161 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
23 ארידור לילי - ריינר לאה 50.97 13637 3119 1 סביון - קרית אונו
24 (רובוט) - דויד סילביה 50.60 ROBOT 18006 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
24 גינוסר איתמר - גל-לוי ארנה 50.60 19061 40351 1 ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה
26 מור משה - אביב זאב 50.24 19169 23419 1 השרון
27 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 50.12 14359 16453 1 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
27 קרן אורה - אלקבץ אהרן 50.12 2362 19218 1 נס ציונה/ת"א - אביבים
29 (רובוט) - כהנא אלה 49.88 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
30 פרחי לינה - בנציוני יואל 48.79 15050 9222   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - האקדמיה לברידג'
31 (רובוט) - קולסקי איתן 47.95 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
32 גוליק אורי - גוליק איתן 47.83 1414 1413   הרצליה - אילה
33 רמתי גדעון - כרדי אברהם 46.01 1956 40383   ת"א - אביבים
34 עפרון פרנסין - בן שמחון אבי 44.81 14774 24816   סביון - קרית אונו/רמת השרון
35 שנפ מאיה - שטרן אורי 43.72 23993 22539   רמת השרון/השרון
36 (רובוט) - זוסמן הדסה 42.87 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות
37 lioraE - אלקבץ שלי 41.43 lioraE 9510   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
38 רוזנשיין אלכסנדר - בראוינר אלכסנדר 40.82 3372 24488   חיפה כרמל
39 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 40.34 40317 41315   ת"א - אביבים
40 ליברמן ארנון - אלון ליאורה 40.22 40047 5585   סביון - קרית אונו/חיפה כרמל
41 גרשון עודד - בר יוסף עקיבא 39.49 8104 22055   חיפה כרמל
42 מנדר ענת - טאוב זאב 39.37 40603 10750   כרמיאל
42 (רובוט) - זופניק שושי 39.37 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
44 מזרח איתמר - קימל שרה 39.13 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
44 (רובוט) - בכר יוסי 39.13 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
46 שמאי אילנה - אברהם חיה 38.89 13602 20235   חיפה כרמל
47 אלעד רחל - גרוסו גבריאל 38.16 3696 10315   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - בית הלוחם אפקה
48 (רובוט) - מרמלשטיין עליזה 37.32 ROBOT 41137   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל