Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 11/10/21 סניף: אביבים מקדם: 7.45
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - קורן אלי 69.96 ROBOT 42686 14 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
2 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 65.54 ROBOT 15338 11 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
3 (רובוט) - קרמרמן רותי 63.53 ROBOT 20362 9 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
4 (רובוט) - שרון אביגדור 62.89 ROBOT 581 7 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 וייל טובה - ליבלינג לינדה 61.08 20153 20154 6 חיפה כרמל
6 אליעז רות - גרוס ריצארד 59.96 22057 41601 5 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 גינוסר איתמר - גל-לוי ארנה 59.58 19061 40351 4 ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה
8 בלאט לובומיר - סולניק אריה 57.97 16453 3038 4 ת"א - אביבים
9 אפל מאיר - אפל ליוי 57.94 22089 22088 3 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
10 (רובוט) - עמיר מירה 55.77 ROBOT 2508 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
11 סף יעל - פרקש רות 55.40 16743 5305 2 חדרה - קדימה/כפר סבא
12 ליברמן ארנון - אלון ליאורה 54.69 40047 5585 2 סביון - קרית אונו/חיפה כרמל
13 (רובוט) - פרץ שמואל 54.12 ROBOT 16618 2 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
14 (רובוט) - Ssutham 53.55 ROBOT Ssutham   לא חבר בהתאגדות
15 אלעד רחל - בעל טכסא אילנה 53.48 3696 10141   ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
16 (רובוט) - קולסקי איתן 52.59 ROBOT 16086 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
17 שיף סמדר - גולדורגר חנה 52.56 41358 12098 1 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
18 (רובוט) - בכר יוסי 52.04 ROBOT 722 1 לא חבר בהתאגדות /נהריה
19 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 51.56 ROBOT 40533 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
20 מור משה - טיגר יואל 51.19 19169 23417 1 השרון
21 עפרון פרנסין - קרן אורה 51.03 14774 2362 1 סביון - קרית אונו/נס ציונה
22 (רובוט) - בנזראי לולה 50.80 ROBOT 1445 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
23 (רובוט) - חן שנקמן גליה 50.72 ROBOT 40754 1 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
24 שטאובר אריה - רום מיכל 50.16 22530 3406 1 נס ציונה/כפר סבא
25 (רובוט) - ויסבוך לוציה 49.06 ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
26 (רובוט) - הראל אתי 48.63 ROBOT 19766   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
27 חשמונאי רותי - eylonO8 48.35 13675 eylonO8   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
28 (רובוט) - גלט אהרון 48.17 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
29 קליין יעקב - מילנר חיה 48.10 21311 9800   פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
30 (רובוט) - דויד סילביה 48.08 ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
31 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 47.46 19218 10299   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
32 (רובוט) - בהירי תמר 47.28 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
33 אלובי בטי - אמירה דייזי 46.98 6757 483   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
34 (רובוט) - עקריש שרון 46.77 ROBOT 42912   לא חבר בהתאגדות /קיסריה
35 (רובוט) - גוברין אבי-ברטי 46.41 ROBOT 42144   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
36 גן-אל נעמי - גוראל נירה 46.062 21463 18551   פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות
37 (רובוט) - גזית גלי 46.058 ROBOT 40227   לא חבר בהתאגדות /נהריה
38 כץ אליעזר - מנשה ניסים 45.81 40682 40680   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
39 (רובוט) - בוימל דבורה 45.73 ROBOT 13904   לא חבר בהתאגדות /קריות
40 אידלסון ארתור - קס דניאל 45.70 3163 248   לא חבר בהתאגדות
41 זהר יעל - שטרן אורי 45.51 23414 22539   השרון
42 אשכנזי סיבל - נשר יאן תמר 45.42 1035 23543   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
43 (רובוט) - זוסמן הדסה 45.17 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות
44 ניצן ניצה - אברהם חיה 45.15 19025 20235   חיפה כרמל
45 פרס דמיטרי - כרדי אברהם 44.60 24756 40383   ת"א - אביבים
46 (רובוט) - פרידמן רונית 44.14 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
47 (רובוט) - מרמלשטיין עליזה 43.81 ROBOT 41137   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
48 מזרח איתמר - קימל שרה 43.41 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
49 (רובוט) - בן משה אלי 43.22 ROBOT 3260   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
50 (רובוט) - סגל אדריאן 42.61 ROBOT 40853   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
51 (רובוט) - שטרן אריה 42.40 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
52 (רובוט) - גוראל נעמי 40.75 ROBOT 41017   לא חבר בהתאגדות
53 (רובוט) - כהנא אלה 40.57 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
54 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 37.36 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל