Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל חמישי בוקר אליפות המועדון אוקטובר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/10/21 סניף: אביבים מקדם: 11.00
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אפל ליוי - אפל מאיר 67.68 22088 22089 8 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
2 גולדורגר חנה - שיף סמדר 64.93 12098 41358 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
3 ירוס מיכאל - בן נחום גילי 64.01 40706 17526 5 חיפה כרמל
4 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 63.17 17615 20154 4 חיפה כרמל
5 סף יעל - ברב בנימין 57.74 16743 664 3 חדרה - קדימה/קריות
6 צווייג יחזקאל - אלון הדסה 57.47 13700 7835 3 ת"א - אביבים
7 קרן אורה - אלקבץ אהרן 56.26 2362 19218 2 נס ציונה/ת"א - אביבים
8 אלקבץ שלי - גקמן לילית 55.97 9510 11161 2 ת"א - כיכר המדינה/סביון - קרית אונו
9 בן יוסף הדרה - בנטור אסתר 53.91 18015 17813 2 חיפה כרמל
10 אופנהיים נגה - בכר יוסי 53.88 42058 722 1 הרצליה - אילה/נהריה
11 סלטר שרה - ולדמן לוריין 53.19 23236 23237 1 נהריה/ לא חבר בהתאגדות
12 גנס בוב - בלאט לובומיר 52.26 113 16453 1 ת"א - אביבים
13 שטרן אריה - זוסמן הדסה 51.81 24344 17050 1 ראשל"צ - מרכז ספורט / לא חבר בהתאגדות
14 עפרון פרנסין - ינאי זאב 50.36 14774 40727 1 סביון - קרית אונו
15 אלון ליאורה - אברהם חיה 49.89 5585 20235   חיפה כרמל
16 בר יוסף עקיבא - גוליק אורי 49.80 22055 1414   חיפה כרמל/הרצליה - אילה
17 בן יהודה יהודית - פרקש רות 48.743 2218 5305   כרמיאל/כפר סבא
18 גרינברג שוש - קופמן שרה 48.741 9687 15635   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/נס ציונה
19 לוין איטה - הוד מורי 48.23 24634 20266   חיפה כרמל
20 זליקוביץ יעקב - סגל אדריאן 48.11 41859 40853   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
21 מור אהוד - גרוס ריצארד 47.84 40709 41601   חיפה כרמל
22 באן דוד - גוברין אבי-ברטי 47.82 10126 42144   ת"א - אביבים
23 סגל שרה - אבני צבי 47.76 17420 41211   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
24 גוראל נעמי - גוראל איתן 47.23 41017 17114   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
25 קרמרמן רותי - בעל טכסא אילנה 46.04 20362 10141   רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות
26 חשמונאי רותי - eylonO8 44.48 13675 eylonO8   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
27 בנזראי לולה - בן שמחון אבי 42.47 1445 24816   רמת השרון
28 תל אור אור ברכה - צלרמאיר דבורה 40.78 20301 16463   לא חבר בהתאגדות
29 זופניק שושי - מרמלשטיין עליזה 37.47 41703 41137   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
30 אליעז רות - ברנר מרים 36.58 22057 17765   לא חבר בהתאגדות
31 כץ זאנה - אנדרמן דוריאן 33.03 15094 15338   ת"א - אביבים
32 מזרח איתמר - קימל שרה 32.34 10813 17400   קריות/חיפה כרמל