Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
שבת בבוקר ברומטר
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 16/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.98
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - (רובוט) 61.8 ROBOT ROBOT 9 לא חבר בהתאגדות
2 טובביס אלכס - קסלין גרום 46.0 15895 2883 7 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
3 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 34.0 ROBOT 15338 6 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
4 פרידלנדר אהוד - אורן טננבאום אפרת 27.0 4648 12991 5 נהריה - לב הצפון/חיפה כרמל
5 (רובוט) - שנפ מאיה 25.0 ROBOT 23993 4 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
5 בן שמחון אבי - הראל אתי 25.0 24816 19766 4 רמת השרון
7 גוליק אורי - גוליק איתן 21.0 1414 1413 2 הרצליה - אילה
8 (רובוט) - כץ זאנה 14.0 ROBOT 15094 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
8 אלון הדסה - צווייג יחזקאל 14.0 7835 13700 2 ת"א - אביבים
10 (רובוט) - גזית גלי 11.0 ROBOT 40227 1 לא חבר בהתאגדות /נהריה
10 (רובוט) - גלט אהרון 11.0 ROBOT 40141 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
12 (רובוט) - מאיר יורי 10.0 ROBOT 13003 1 לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
13 (רובוט) - פולק גו 5.0 ROBOT 23835 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
14 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 4.0 ROBOT 40533 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
15 רייס קרול - נשר יאן תמר 0.0 11670 23543 1 ת"א - אביבים
16 (רובוט) - עקריש שרון -4.0 ROBOT 42912   לא חבר בהתאגדות /קיסריה
17 (רובוט) - בכר יוסי -9.0 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
18 (רובוט) - לביא נירה -13.0 ROBOT 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
19 לוטן עמרי - שפירא אניטה -23.0 42900 14693   ת"א - אביבים
20 (רובוט) - שיף סמדר -28.0 ROBOT 41358   לא חבר בהתאגדות
20 (רובוט) - קס דניאל -28.0 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות
22 אלקבץ אהרן - מילנר חיה -31.0 19218 9800   ת"א - אביבים/פ"ת - ויצו
23 (רובוט) - כץ זהבה -32.0 ROBOT 8616   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
24 (רובוט) - זופניק שושי -39.0 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
25 בן יהודה יהודית - פרקש רות -42.0 2218 5305   כרמיאל/כפר סבא
26 (רובוט) - לוי אנה -49.0 ROBOT 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות