Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוקטובר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 03/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.43
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן 73.89 1265 801 6 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 60.00 11069 8174 5 חיפה כרמל
3 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 54.44 19370 40869 4 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
4 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 52.78 40871 40234 3 חיפה כרמל
5 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 52.22 40532 14171 2 חיפה כרמל
6 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 49.44 15824 15622   חיפה כרמל
7 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 46.94 5598 5635   חיפה כרמל
8 שיקלר רחל - זבירין אילנה 45.28 41020 15743   חיפה כרמל
9 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 43.89 14599 14457   חיפה כרמל
10 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 41.67 19234 8309   חיפה כרמל
11 אורון רות - גני רותי 29.44 18699 23011   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 63.33 40334 3698 6 חיפה כרמל
2 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 63.06 16725 10299 5 חיפה כרמל
3 רמן נחום - ברויז אברהם 58.33 18883 40433 4 חיפה כרמל
4 דוב שושנה - שאול רבקה 55.83 7241 7246 3 חיפה כרמל
5 לוי סיגלית - לירון נולי 50.00 8196 21199 2 חיפה כרמל
6 סכנין חוה - מץ דליה 47.50 40948 17803   חיפה כרמל
7 מורג חוה - קורן עינת 44.17 9726 20262   חיפה כרמל
7 ליברטל זקלין - רייס איילין 44.17 17962 41238   חיפה כרמל
9 דה הונד יוסי - שפר לאה 42.50 19994 19995   חיפה כרמל
10 רטנר פיליס - רטנר דוד 42.22 14530 14538   חיפה כרמל
11 צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה 38.89 41343 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות