Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוקטובר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 10/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.63
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן 66.67 1265 801 6 חיפה כרמל
2 ברנט דוד - וייסמן דוד 60.00 40334 3698 5 חיפה כרמל
3 קמפר ראובן - שפירא בניהו 52.50 17830 17828 4 חיפה כרמל
4 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 51.94 40871 40234 3 חיפה כרמל
5 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 51.39 11069 8174 2 חיפה כרמל
6 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 48.61 5598 5635   חיפה כרמל
6 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 48.61 14599 14457   חיפה כרמל
8 גרינברג רונית - שמחון מיכל 48.33 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
9 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 47.22 40532 14171   חיפה כרמל
10 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 43.06 19234 8309   חיפה כרמל
11 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 42.22 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
12 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 39.44 15824 15622   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דה הונד יוסי - שפר לאה 66.67 19994 19995 6 חיפה כרמל
2 דנסקי ניצה - כהן עפרה 63.06 12350 8283 5 חיפה כרמל
3 לוי סיגלית - לירון נולי 62.50 8196 21199 4 חיפה כרמל
4 רטנר פיליס - רטנר דוד 53.33 14530 14538 3 חיפה כרמל
5 רמן נחום - ברויז אברהם 52.78 18883 40433 2 חיפה כרמל
6 סכנין חוה - מץ דליה 51.94 40948 17803 2 חיפה כרמל
7 טייג יוסי - גוטליב ליפא 46.94 16088 16359   חיפה כרמל
8 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 45.83 42439 24411   חיפה כרמל
9 דוב שושנה - שאול רבקה 42.78 7241 7246   חיפה כרמל
10 מורג חוה - קורן עינת 42.22 9726 20262   חיפה כרמל
11 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 40.28 16309 22054   חיפה כרמל
12 צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה 31.67 41343 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות