Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוקטובר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 17/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.05
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן 71.14 1265 801 7 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 62.19 11069 8174 6 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 59.88 5598 5635 4 חיפה כרמל
4 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 56.27 14599 14457 4 חיפה כרמל
5 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 54.57 40871 40234 3 חיפה כרמל
6 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 53.36 15824 15622 2 חיפה כרמל
7 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 53.33 19234 8309 2 חיפה כרמל
8 טיבן אילנה - קפלן הילדה 49.85 923 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 49.72 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
10 קמה יעל - כוכבא שלומית 46.94 19199 19097   חיפה כרמל
11 אורון רות - גני רותי 43.61 18699 23011   חיפה כרמל
12 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 38.46 40532 14171   חיפה כרמל
13 פורת רבקה - דנה חנה 30.41 14981 6754   חיפה כרמל
14 דנסקי ניצה - ניצן ניצה 29.29 12350 19025   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 68.71 40334 3698 7 חיפה כרמל
2 דוב שושנה - שאול רבקה 61.27 7241 7246 6 חיפה כרמל
3 לוי רוני - אלרן ישראל 60.68 12052 19052 4 חיפה כרמל
4 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 57.50 42439 24411 4 חיפה כרמל
5 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 53.89 16725 10299 3 חיפה כרמל
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 52.10 19994 19995 2 חיפה כרמל
7 לוי סיגלית - לירון נולי 49.04 8196 21199   חיפה כרמל
8 טייג יוסי - גוטליב ליפא 48.86 16088 16359   חיפה כרמל
9 צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה 46.51 41343 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 רטנר פיליס - רטנר דוד 45.52 14530 14538   חיפה כרמל
11 מורג חוה - קורן עינת 45.15 9726 20262   חיפה כרמל
12 רמן נחום - ברויז אברהם 45.00 18883 40433   חיפה כרמל
13 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 36.14 16309 22054   חיפה כרמל
14 ארי חנה - ארי גבריאל 30.56 18011 22-0624   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות