Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוקטובר - HANDICAP
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 24/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.35
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן 68.34 1265 801 7 חיפה כרמל
2 ברנט דוד - וייסמן דוד 59.28 40334 3698 5 חיפה כרמל
3 גרינברג רונית - שמחון מיכל 54.28 15533 19804 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 51.62 11069 8174 3 חיפה כרמל
5 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 50.28 14599 14457 3 חיפה כרמל
6 צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה 50.09 41343 42368 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
7 מעוז דפנה - מעוז בני 49.67 19370 22572   חיפה כרמל
8 סמורזיק אביטל - משיח רבקה 49.56 16725 17806   חיפה כרמל
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 49.48 19234 8309   חיפה כרמל
10 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 47.73 5598 5635   חיפה כרמל
11 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 45.56 15824 15622   חיפה כרמל
12 ענבר ציפורה - פאוקר נילי 32.84 4053 14171   ת"א - בית הלוחם אפקה/חיפה כרמל
13 שיקלר רחל - זבירין אילנה 32.26 41020 15743   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי סיגלית - לירון נולי 64.73 8196 21199 7 חיפה כרמל
2 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 56.92 23264 20156 5 חיפה כרמל
3 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 56.78 23268 4617 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - אלרן ישראל 55.53 12052 19052 3 חיפה כרמל
5 רטנר פיליס - רטנר דוד 53.9 14530 14538 3 חיפה כרמל
6 מורג חוה - קורן עינת 52.65 9726 20262 2 חיפה כרמל
7 דוב שושנה - שאול רבקה 52.62 7241 7246 2 חיפה כרמל
8 כהן עפרה - פורת דליה 49.53 8283 4142   חיפה כרמל
9 דה הונד יוסי - שפר לאה 48.28 19994 19995   חיפה כרמל
10 רמן נחום - ברויז אברהם 45.9 18883 40433   חיפה כרמל
11 ליברטל זקלין - רייס איילין 41.34 17962 41238   חיפה כרמל
12 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 40.95 42439 24411   חיפה כרמל
13 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 39.87 16309 22054   חיפה כרמל