Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוקטובר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 24/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.35
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן 79.17 1265 801 7 חיפה כרמל
2 ברנט דוד - וייסמן דוד 63.61 40334 3698 5 חיפה כרמל
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 51.94 11069 8174 4 חיפה כרמל
4 סמורזיק אביטל - משיח רבקה 51.39 16725 17806 3 חיפה כרמל
5 גרינברג רונית - שמחון מיכל 51.11 15533 19804 3 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
6 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 50.56 5598 5635 2 חיפה כרמל
7 מעוז דפנה - מעוז בני 50.00 19370 22572 2 חיפה כרמל
8 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 48.61 14599 14457   חיפה כרמל
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.06 19234 8309   חיפה כרמל
10 צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה 46.67 41343 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 46.39 15824 15622   חיפה כרמל
12 ענבר ציפורה - פאוקר נילי 31.67 4053 14171   ת"א - בית הלוחם אפקה/חיפה כרמל
13 שיקלר רחל - זבירין אילנה 30.83 41020 15743   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי סיגלית - לירון נולי 65.56 8196 21199 7 חיפה כרמל
2 לוי רוני - אלרן ישראל 58.61 12052 19052 5 חיפה כרמל
3 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 57.50 23264 20156 4 חיפה כרמל
4 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 56.11 23268 4617 3 חיפה כרמל
5 רטנר פיליס - רטנר דוד 54.72 14530 14538 3 חיפה כרמל
6 דוב שושנה - שאול רבקה 51.94 7241 7246 2 חיפה כרמל
7 כהן עפרה - פורת דליה 51.11 8283 4142 2 חיפה כרמל
8 מורג חוה - קורן עינת 49.72 9726 20262   חיפה כרמל
9 דה הונד יוסי - שפר לאה 46.11 19994 19995   חיפה כרמל
10 רמן נחום - ברויז אברהם 44.72 18883 40433   חיפה כרמל
11 ליברטל זקלין - רייס איילין 39.17 17962 41238   חיפה כרמל
12 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 37.78 42439 24411   חיפה כרמל
13 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 36.94 16309 22054   חיפה כרמל