Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוקטובר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.21
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ צפורה - לחמן מיכה 66.11 4138 1283 7 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 56.39 5598 5635 5 חיפה כרמל
3 גרינברג רונית - שמחון מיכל 55.28 15533 19804 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 51.39 14599 14457 3 חיפה כרמל
5 שיקלר רחל - זבירין אילנה 50.28 41020 15743 3 חיפה כרמל
6 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 49.44 13602 23090   חיפה כרמל
7 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 48.89 16725 10299   חיפה כרמל
8 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 47.78 15824 15622   חיפה כרמל
9 קמפר ראובן - שפירא בניהו 46.94 17830 17828   חיפה כרמל
10 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 45.83 11069 8174   חיפה כרמל
11 מעוז דפנה - מעוז בני 45.00 19370 22572   חיפה כרמל
12 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 43.89 40871 40234   חיפה כרמל
13 קמה יעל - כוכבא שלומית 42.78 19199 19097   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 61.39 12052 19052 7 חיפה כרמל
2 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 60.00 23264 20156 5 חיפה כרמל
3 שטרן בן - ברנט דוד 58.33 19887 40334 4 חיפה כרמל
4 דוב שושנה - שאול רבקה 57.22 7241 7246 3 חיפה כרמל
5 רטנר פיליס - רטנר דוד 52.78 14530 14538 3 חיפה כרמל
6 יקים נוגה - פוירשטיין מיכאלה 51.67 3475 22-0625 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
7 כהן עפרה - פורת דליה 49.44 8283 4142   חיפה כרמל
8 גרינמן שמשון - ברויז אברהם 47.78 23268 40433   חיפה כרמל
9 דה הונד יוסי - שפר לאה 45.83 19994 19995   חיפה כרמל
10 לוי סיגלית - לירון נולי 45.00 8196 21199   חיפה כרמל
11 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 42.50 16309 22054   חיפה כרמל
12 ליברטל זקלין - רייס איילין 41.39 17962 41238   חיפה כרמל
13 צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה 36.67 41343 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות