Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום א ערב
מושב 2 מתוך 7 תאריך: 17/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 16.45
מנהל תחרות: גל צבי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רזניק פרץ - טאומן ירון 62.09 8294 1932 10 חיפה כרמל
2 הוכברג אבלין - רוזנשיין אלכסנדר 58.98 5407 3372 8 חיפה כרמל
3 שלייפר ישראל - שרון אביגדור 55.86 3955 581 7 חיפה כרמל
4 בוחניק אשר - ברקוביץ אריה 54.82 12605 2502 5 חיפה כרמל
5 ירוקר מתן - ספירה אבנר 50.65 40336 40021 4 חיפה כרמל
6 אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה 50.00 2694 5406 3 חיפה כרמל
7 לנקביץ זופיה - בראוינר אלכסנדר 48.23 23263 24488   חיפה כרמל
8 שקד יצחק - פלדמן משה 43.88 5414 4557   קריות/חיפה כרמל
9 אלעד אלי - איסק מנחם 39.58 5572 3080   חיפה כרמל
10 שטרן בן - ציפין שמואל 36.33 19887 24169   חיפה כרמל