Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון ערב אוקטובר נובמבר
מושב 4 מתוך 7 תאריך: 07/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 15.91
מנהל תחרות: גל צבי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קפלון לזר - זמיר מירנדה 66.88 5727 13969 8 לא חבר בהתאגדות
2 פורטונה ארנון - אהרונוביץ מיכאל 55.00 5150 803 6 חיפה כרמל
3 הוכברג אבלין - רוזנשיין אלכסנדר 53.13 5407 3372 5 חיפה כרמל
4 טל דן - שלייפר ישראל 52.50 1267 3955 4 חיפה כרמל
5 ציפין שמואל - טל פטר 50.63 24169 16356 3 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
6 אלעד אלי - איסק מנחם 49.38 5572 3080   חיפה כרמל
7 נאמן-ברזם יעל - יריב עוז 48.75 41797 10264   חיפה כרמל
8 אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה 48.13 2694 5406   חיפה כרמל
9 ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 45.63 2502 17014   חיפה כרמל
10 רזניק פרץ - טאומן ירון 41.25 8294 1932   חיפה כרמל
11 שקד יצחק - פלדמן משה 38.75 5414 4557   קריות/חיפה כרמל