Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון ערב אוקטובר נובמבר - HANDICAP
מושב 4 מתוך 7 תאריך: 07/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 15.91
מנהל תחרות: גל צבי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קפלון לזר - זמיר מירנדה 68.58 5727 13969 8 לא חבר בהתאגדות
2 פורטונה ארנון - אהרונוביץ מיכאל 56.2 5150 803 6 חיפה כרמל
3 נאמן-ברזם יעל - יריב עוז 53.45 41797 10264 5 חיפה כרמל
4 ציפין שמואל - טל פטר 53.08 24169 16356 4 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
5 אלעד אלי - איסק מנחם 49.83 5572 3080   חיפה כרמל
6 הוכברג אבלין - רוזנשיין אלכסנדר 49.58 5407 3372   חיפה כרמל
7 טל דן - שלייפר ישראל 47.95 1267 3955   חיפה כרמל
8 אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה 46.83 2694 5406   חיפה כרמל
9 ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 43.58 2502 17014   חיפה כרמל
10 רזניק פרץ - טאומן ירון 41.7 8294 1932   חיפה כרמל
11 שקד יצחק - פלדמן משה 39.2 5414 4557   קריות/חיפה כרמל