Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון ערב אוקטובר נובמבר
מושב 6 מתוך 7 תאריך: 05/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 13.85
מנהל תחרות: גל צבי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלעד אלי - איסק מנחם 66.30 5572 3080 10 חיפה כרמל
2 הוכברג אבלין - רוזנשיין אלכסנדר 63.15 5407 3372 8 חיפה כרמל
3 אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה 53.78 2694 5406 6 חיפה כרמל
4 קפלון לזר - ברסלבסקי יעקב 52.21 5727 13696 5 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 שטרן בן - ציפין שמואל 52.17 19887 24169 4 חיפה כרמל
6 נאמן-ברזם יעל - יריב עוז 46.61 41797 10264   חיפה כרמל
7 שקד יצחק - פלדמן משה 43.62 5414 4557   קריות/חיפה כרמל
8 רזניק פרץ - טאומן ירון 42.71 8294 1932   חיפה כרמל
9 לנקביץ זופיה - בראוינר אלכסנדר 40.20 23263 24488   חיפה כרמל
10 זייטמן אמיר - זייטמן שושנה 39.19 8720 5247   לא חבר בהתאגדות