Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון ערב אוקטובר נובמבר - HANDICAP
מושב 6 מתוך 7 תאריך: 05/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 13.85
מנהל תחרות: גל צבי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלעד אלי - איסק מנחם 65.73 5572 3080 10 חיפה כרמל
2 הוכברג אבלין - רוזנשיין אלכסנדר 58.58 5407 3372 8 חיפה כרמל
3 שטרן בן - ציפין שמואל 53.6 19887 24169 6 חיפה כרמל
4 אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה 51.45 2694 5406 5 חיפה כרמל
5 נאמן-ברזם יעל - יריב עוז 50.29 41797 10264 4 חיפה כרמל
6 קפלון לזר - ברסלבסקי יעקב 49.39 5727 13696   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 זייטמן אמיר - זייטמן שושנה 43.37 8720 5247   לא חבר בהתאגדות
8 שקד יצחק - פלדמן משה 43.04 5414 4557   קריות/חיפה כרמל
9 לנקביץ זופיה - בראוינר אלכסנדר 42.37 23263 24488   חיפה כרמל
10 רזניק פרץ - טאומן ירון 42.13 8294 1932   חיפה כרמל