Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון ערב אוקטובר נובמבר
מושב 7 מתוך 7 תאריך: 12/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 15.13
מנהל תחרות: גל צבי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טל דן - שלייפר ישראל 60.32 1267 3955 7 חיפה כרמל
2 שרן מיכאל - בוחניק אשר 59.52 6694 12605 6 חיפה כרמל
3 ציפין שמואל - טל פטר 57.14 24169 16356 5 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
4 רזניק פרץ - טאומן ירון 56.35 8294 1932 4 חיפה כרמל
5 שקד יצחק - פלדמן משה 50.00 5414 4557 3 קריות/חיפה כרמל
6 נאמן-ברזם יעל - יריב עוז 40.48 41797 10264   חיפה כרמל
7 אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה 39.68 2694 5406   חיפה כרמל
8 אלעד אלי - איסק מנחם 36.51 5572 3080   חיפה כרמל