Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון ערב אוקטובר נובמבר - HANDICAP
מושב 7 מתוך 7 תאריך: 12/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 15.13
מנהל תחרות: גל צבי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שרן מיכאל - בוחניק אשר 59.59 6694 12605 7 חיפה כרמל
2 ציפין שמואל - טל פטר 59.21 24169 16356 6 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
3 רזניק פרץ - טאומן ירון 56.41 8294 1932 5 חיפה כרמל
4 טל דן - שלייפר ישראל 55.38 1267 3955 4 חיפה כרמל
5 שקד יצחק - פלדמן משה 50.06 5414 4557 3 קריות/חיפה כרמל
6 נאמן-ברזם יעל - יריב עוז 44.79 41797 10264   חיפה כרמל
7 אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה 37.99 2694 5406   חיפה כרמל
8 אלעד אלי - איסק מנחם 36.57 5572 3080   חיפה כרמל