Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אוקטובר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 04/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.27
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורטונה ארנון - לוי רוני 58.33 5150 12052 6 חיפה כרמל
2 רוזנברג חנה - ניר מרים 58.06 13327 16493 4 חיפה כרמל
3 פורת מרים - נחמיאס יוסף 55.83 21564 40234 4 חיפה כרמל
4 כהן מרגרט - ויזן יהושע 52.22 40941 19229 3 חיפה כרמל
5 משכית חניתה - קרמר ליאורה 50.83 12377 8174 2 חיפה כרמל
6 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 48.89 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 47.50 18665 20054   חיפה כרמל
8 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 47.22 22054 40925   חיפה כרמל
9 אלוני ישי - קמה יעל 46.39 40970 19199   חיפה כרמל
10 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 42.78 19234 8309   חיפה כרמל
11 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 41.94 23264 20156   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טופז דוד - לחמן מיכה 71.39 5142 1283 6 קריות/חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 60.56 16088 16359 4 חיפה כרמל
3 רמן נחום - גולדברג אידה 54.44 18883 15305 4 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 51.94 5270 19052 3 חיפה כרמל
5 שקדי צפורה - אברמוביץ דורה 49.44 20365 20364   חיפה כרמל
6 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 48.89 18316 41035   חיפה כרמל
6 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 48.89 5566 1177   חיפה כרמל
8 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 48.33 40706 3698   חיפה כרמל
9 וייל טובה - מץ דליה 46.11 20153 17803   חיפה כרמל
10 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 35.00 43207 43206   חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - סכנין חוה 35.00 19804 40948   חיפה כרמל