Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אוקטובר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.56
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 60.25 20733 17830 6 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
2 זומר קלריסה - גיא יהודית 57.22 18665 20054 5 חיפה כרמל
3 שנער היידי - גודוביץ צילה 55.31 2500 15622 4 חיפה כרמל
4 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 54.64 17418 23090 3 חיפה כרמל
5 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 53.73 40871 40234 2 חיפה כרמל
6 אלוני ישי - קמה יעל 51.26 40970 19199 2 חיפה כרמל
7 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 50.01 19234 8309 2 חיפה כרמל
8 פורטונה ארנון - לוי רוני 48.61 5150 12052   חיפה כרמל
9 הילזנרד אנני - כהן רבקה 46.88 5598 11391   חיפה כרמל
10 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 43.37 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 מורג חוה - קורן עינת 39.72 9726 20262   חיפה כרמל
12 קולסקי איתן - גינזבורג אלברט 38.67 16086 22580   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 70.80 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 ברנט דוד - וייסמן דוד 60.64 40334 3698 5 חיפה כרמל
3 משכית חניתה - קרמר ליאורה 60.00 12377 8174 4 חיפה כרמל
4 קיס מרים - הידה רודיקה 56.45 4577 2526 3 חיפה כרמל
5 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 55.71 41317 41136 2 חיפה כרמל
6 טייג יוסי - גוטליב ליפא 53.36 16088 16359 2 חיפה כרמל
7 זגה מרים - קפלן הילדה 50.78 23876 10776 2 לא חבר בהתאגדות
8 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 46.38 43207 43206   חיפה כרמל
9 רמן נחום - גולדברג אידה 46.11 18883 15305   חיפה כרמל
10 כהן מרגרט - ויזן יהושע 41.61 40941 19229   חיפה כרמל
11 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 30.96 18316 41035   חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - צוק-רמון יהודית 28.22 19927 20313   חיפה כרמל