Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר אוקטובר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.86
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טורפשטיין ירון - אוסדצ'י-קפלן אורנה 58.26 19051 17014 6 חיפה כרמל
2 שוצמן רחל - מץ דליה 56.12 15908 17803 4 חיפה כרמל
3 צרטין יוסף - רלה כהנא 55.40 41343 22-0567 4 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 53.15 4137 40234 3 חיפה כרמל
5 דוב שושנה - דנסקי ניצה 52.26 7241 12350 2 חיפה כרמל
6 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 48.80 16725 18416   חיפה כרמל
7 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 48.77 5598 1288   חיפה כרמל
8 גאות אדוה - ניר מרים 45.79 40797 16493   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
9 שקולניק ליאורה - פורת רבקה 44.95 19927 14981   חיפה כרמל
10 גני רותי - ביגר כרמלה 44.32 23011 23012   חיפה כרמל
11 מירקין לודמילה - קמה יעל 42.02 10299 19199   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 70.97 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - וולברג ג'ון 61.86 5944 4245 4 חיפה כרמל
3 משיח רבקה - נביא רות 59.19 17806 15308 4 חיפה כרמל
4 לוי סיגלית - לירון נולי 52.40 8196 21199 3 חיפה כרמל
5 גיחון מלכה - אדלר אילנה 46.57 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
6 שמחון מיכל - סכנין חוה 46.01 19804 40948   חיפה כרמל
7 ברויז אברהם - רמן נחום 46.00 40433 18883   חיפה כרמל
8 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 43.81 43207 43206   חיפה כרמל
9 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 43.76 42439 24411   חיפה כרמל
10 דנה חנה - ברוך ארני 30.02 6754 20293   חיפה כרמל