Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר אוקטובר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 14/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.98
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 67.16 5598 1288 7 חיפה כרמל
2 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 61.79 4137 40234 5 חיפה כרמל
3 זומר קלריסה - גיא יהודית 61.02 18665 20054 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - פורטונה ארנון 57.75 12052 5150 3 חיפה כרמל
5 סמורזיק אביטל - משיח רבקה 56.11 16725 17806 3 חיפה כרמל
6 זהבי רות - פורת מרים 48.21 18919 21564   חיפה כרמל
7 קורן עינת - מורג חוה 47.44 20262 9726   חיפה כרמל
8 גני רותי - ביגר כרמלה 46.60 23011 23012   חיפה כרמל
9 גאות אדוה - ניר מרים 46.11 40797 16493   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
10 שושני חנה - קמה יעל 41.39 11491 19199   חיפה כרמל
11 צרטין יוסף - רלה כהנא 33.86 41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 שקולניק ליאורה - פורת רבקה 32.56 19927 14981   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד 68.64 4822 4648 7 עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
2 וייל טובה - מץ דליה 55.44 20153 17803 5 חיפה כרמל
3 לוי סיגלית - לירון נולי 54.66 8196 21199 4 חיפה כרמל
4 ברקוביץ אריה - שוצמן רחל 52.28 2502 15908 3 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 52.10 5270 19052 3 חיפה כרמל
6 שמחון מיכל - סכנין חוה 49.23 19804 40948   חיפה כרמל
7 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 48.95 43207 43206   חיפה כרמל
8 דוב שושנה - שאול רבקה 46.51 7241 7246   חיפה כרמל
9 הבר שמעון - וולברג ג'ון 46.42 5944 4245   חיפה כרמל
10 טורפשטיין ירון - אוסדצ'י-קפלן אורנה 43.98 19051 17014   חיפה כרמל
11 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 43.61 41317 41136   חיפה כרמל
12 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 39.17 42439 24411   חיפה כרמל