Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר אוקטובר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 21/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.41
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 63.89 4137 40234 6 חיפה כרמל
2 כהן רבקה - מירקין לודמילה 54.72 11391 10299 5 חיפה כרמל
3 מעוז דפנה - לירון נולי 53.89 19370 21199 4 חיפה כרמל
4 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 53.61 15743 19097 3 חיפה כרמל
4 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 53.61 17418 23090 3 חיפה כרמל
6 זהבי רות - פורת מרים 51.39 18919 21564 2 חיפה כרמל
7 שושני חנה - זגה מרים 50.56 11491 23876 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 47.22 5598 1288   חיפה כרמל
9 קורן עינת - זולקוב גנריאטה 43.33 20262 23264   חיפה כרמל
10 וייל טובה - מץ דליה 41.94 20153 17803   חיפה כרמל
11 פורת רבקה - צרטין יוסף 35.83 14981 41343   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הוכברג אבלין - רוזנשיין אלכסנדר 66.94 5407 3372 6 חיפה כרמל
2 ברקוביץ אריה - לוי רוני 65.56 2502 12052 5 חיפה כרמל
3 הבר שמעון - וולברג ג'ון 60.00 5944 4245 4 חיפה כרמל
4 משיח רבקה - נביא רות 56.94 17806 15308 3 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.28 5270 19052 3 חיפה כרמל
6 דוב שושנה - דנסקי ניצה 46.11 7241 12350   חיפה כרמל
7 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 43.89 42439 24411   חיפה כרמל
8 שמחון מיכל - סכנין חוה 40.56 19804 40948   חיפה כרמל
9 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 40.00 43207 43206   חיפה כרמל
10 דנה חנה - ברוך ארני 38.33 6754 20293   חיפה כרמל
11 ברויז אברהם - רמן נחום 36.39 40433 18883   חיפה כרמל