Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר אוקטובר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.00
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 62.69 4137 40234 6 חיפה כרמל
2 כהן רבקה - מירקין לודמילה 59.69 11391 10299 5 חיפה כרמל
3 נאור יעל - מץ דליה 58.09 15808 17803 4 חיפה כרמל
4 זהבי רות - פורת מרים 56.94 18919 21564 3 חיפה כרמל
5 וויט ניצה - צוק-רמון יהודית 51.45 20210 20313 2 חיפה כרמל
6 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 50.68 17418 23090 2 חיפה כרמל
7 צרטין יוסף - רלה כהנא 48.33 41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 45.25 15743 19097   חיפה כרמל
9 זומר קלריסה - גיא יהודית 44.29 18665 20054   חיפה כרמל
10 גרינמן שמשון - קמה יעל 42.19 23268 19199   חיפה כרמל
11 גאות אדוה - ניר מרים 42.07 40797 16493   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - פורת רבקה 37.72 19927 14981   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - וולברג ג'ון 67.81 5944 4245 6 חיפה כרמל
2 ברקוביץ אריה - שוצמן רחל 63.16 2502 15908 5 חיפה כרמל
3 לוין איטה - הוד מורי 57.25 24634 20266 4 חיפה כרמל
4 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 56.20 43207 43206 3 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 56.11 5598 1288 2 חיפה כרמל
6 איזיפאס חנינה - ברויז אברהם 55.80 41057 40433 2 חיפה כרמל
7 משיח רבקה - נביא רות 48.77 17806 15308   חיפה כרמל
8 טמיר אלי - אלרן ישראל 46.54 5270 19052   חיפה כרמל
9 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 39.17 16725 18416   חיפה כרמל
10 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 37.65 42439 24411   חיפה כרמל
11 דנה חנה - ברוך ארני 36.42 6754 20293   חיפה כרמל
12 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 35.77 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות