Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שלישי אחהצ אוקטובר נובמבר
מושב 7 מתוך 9 תאריך: 16/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.92
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 ריבקינד רות - ארן חביבה 60.00 22-0171 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון צביקה
2 ריבקינד אברהם - חורש שושנה 50.83 22-0181 20045 לא חבר בהתאגדות
3 הלפרן רונית - קרן מילה 50.00 24886 41119 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 אגרט מריה - לזר שילה 49.17 23899 16339 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
5 צדקה אהובה - אלאלוף רוזט 48.33 22-0626 22-0627 לא חבר בהתאגדות
6 טסלר דליה - הוניג פנינה 46.67 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
7 אברהמי חנה - בן דב פיזנטי עדנה 45.00 40925 19226 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 ורשבסקי שוש - אנגלשטיין ישראל 66.43 12393 41602 רמת ישי/חיפה כרמל
2 פרלמן דורית - ווינשטין ליאה 52.86 22-0610 40870 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 דב מאירוביץ - גרופר שרה 52.14 22-0242 19844 לא חבר בהתאגדות
4 מנצר רחל - ירניצקי ורדה 50.71 17122 20041 לא חבר בהתאגדות
5 גליה שהם - יהודית לרנר 42.14 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
6 אסתר אופיר - חנה מלאכי 35.71 22-0232 22-0233 לא חבר בהתאגדות